Categories
Anarchist Bookfair Stockholm

It is now possible to announce your interest to us!

The Anarchist Book fair Stockholm is an event open to all and it is now possible to announce your interest to us. State organization, contact information (person, number and email), and the preamble (5-7 sentences) to your lectures or activities.

Organizations must specify number of tables and pay a recommended fee of 100 Swedish kroner or 10 Euros per table. If the cost would prevent you from attending, then please contact us for a solution.

You can reach us at anarkistiskabokmassan [at] espiv [dot] net, urgently.
/Anarchist Book fair Stockholm

https://anarkistiskabokmassan.espivblogs.net/
https://twitter.com/SthlmABookfair
https://www.facebook.com/anarkistiskabokmassansthlm
https://www.facebook.com/events/108169649525153/

 

Anarkistiska Bokmässan Stockholm är ett öppet evenemang och man kan redan nu anmäla intresse till oss. Uppge organisationsnamn, kontaktinformation (person, nummer och mail) samt ingress (cirka 5-7 meningar) till ert föredrag eller aktiviteter.

Organisationer måste ange antal bokbord och betala en rekommenderad summa om 100 kr eller 10 euro per bord. Om kostnaden skulle förhindra er från att delta så ber vi er att kontakta oss för en lösning.

Du når oss på anarkistiskabokmassan [at] espiv punkt net, snarast.

/Anarkistiska Bokmässan Stockholm

https://anarkistiskabokmassan.espivblogs.net/
https://twitter.com/SthlmABookfair
https://www.facebook.com/anarkistiskabokmassansthlm
https://www.facebook.com/events/108169649525153/