Categories
Anarchist Bookfair Stockholm

PRESS RELEASE: ANARCHIST BOOK FAIR STOCKHOLM 22th AUGUST

PRESS RELEASE: ANARCHIST BOOK FAIR STOCKHOLM 22th AUGUST
150625

Anarchist Book fair Stockholm returns in 2015. The Anarchist Book fair will be held in Södermalm during 22th august. Further information about location is released in conjunction with our event.

This year the book fair will focus on anarchist principles as changing methods. Our anarchism has always been a heterogeneous and dynamic ideology adapted to the prevailing situation and social development, therefore we want to highlight minorities, LGBT-struggle, international solidarity and grass roots movement during this year’s book fair.

The book fair is an event open to all and it is now possible to announce your interest to us. State organization, contact information (person, number and email), and the preamble to your lectures or activities.

Organizations must specify number of tables and pay a recommended fee of 100 Swedish kroner or 10 Euros per table. If the cost would prevent you from attending, then please contact us for a solution. The information should be sent to anarkistiskabokmassan [at] espiv dot net (remove dot)

An official press release and a formal invitation to the book fair will be sent to political organizations, networks and associations through e-mail by june 30, 2015.

https://anarkistiskabokmassan.espivblogs.net/
https://twitter.com/SthlmABookfair
https://www.facebook.com/anarkistiskabokmassansthlm
https://www.facebook.com/events/108169649525153/

 

PRESSMEDDELANDE: ANARKISTISKA BOKMÄSSAN STOCKHOLM 22 AUGUSTI
150625

Anarkistiska Bokmässan Stockholm återvänder till 2015. A-mässan håller till i Södermalm under 22 augusti. Information om plats släpps i samband med vårt event.

I år fokuserar A-mässan på anarkistiska principer som föränderliga metoder. Vår anarkism har alltid varit en heterogen och dynamisk ideologi som anpassat sig efter rådande situation och samhälleliga utveckling, därför vill vi lyfta fram minoriteter, qtbh-kamp, internationell solidaritet och gräsrotsorganisering under årets bokmässa.

Då A-mässan är ett öppet evenemang kan man redan nu anmäla intresse till oss. Uppge organisationsnamn, kontaktinformation (person, nummer och mail) samt ingress till ert föredrag eller aktiviteter. Organisationer måste ange antal bokbord och betala en rekommenderad summa om 100 kr eller 10 euro per bord. Om kostnaden skulle förhindra er från att delta så ber vi er att kontakta oss för en lösning. Information skickas till anarkistiskabokmassan [at] espiv punkt net (ta bort punkt)

Ett officiellt pressmeddelande samt en formell inbjudan till A-mässan skickas ut till politiska organisationer, nätverk och förbund via mail senast 30 juni, 2015.

https://anarkistiskabokmassan.espivblogs.net/
https://twitter.com/SthlmABookfair
https://www.facebook.com/anarkistiskabokmassansthlm
https://www.facebook.com/events/108169649525153/